úterý 19. listopadu 2013

LEV A ORLICE

Mystický odkaz národa v srdci Evropy
Na kořenech našeho původu lze nalézt nepatrné indicie, které by nám mohly v našem bádání trochu pomoci. Slovanské jazyky – konkrétně čeština – vychází z kořenů árijských jazyků, jejichž zdrojem je sanskrt. Zdá se, že ale sanskrt není původním jazykem, ale že stojí na tzv. jazyku ptáků. V hermetické tradici je znám jako henochiánský jazyk. John Dee spolu s Edwardem Kellym ho nazvali andělským jazykem. Badatelé se domnívají, že je to původně atlantský jazyk. Okultní tradice zastává názor, že latentní koexistence tohoto jazyka v lidské genetické paměti má konkrétní účel. Podle Donalda Tysona je úlohou Henochova systému andělského jazyka udržovat povědomí o jeho invokační síle – vyvolávat změny v systémovém matrixu – a že lidé vládnou schopností tuto sílu ovládat. Jako vše, co je kódováno v rovině genetické mysli, i invokace pomocí andělského jazyka má podobu nebeských mocností.

Není jisté, zda mystiku okolo národa Čechů, lze vůbec komplexně odhalit. Zdá se, že to světlo vyššího účelu národa postupně sláblo, až se rozptýlilo. Přemyslovci si ho však velmi dobře uvědomovali. Od prvopočátku drželi tradici Keltů – kníže byl současně i nejvýše zasvěcen do starobylých mystérií. Členové této dynastické genetické linie vládli velkou duchovní mocí – např. sv. Václav a sv. Anežka. Je zde patrná i část genetického odkazu dynastie Merovejců– jak naznačuje ve svém bádání sir. Laurence Gardner. Francouzské vazby jsou patrné hlavně v naší gotické architektuře. Jako všechny gotické stavby, i ty české promlouvají tajemnou řečí, symbolikou posvátné geometrie a alchymií prvků. Z pověření Karla IV. vdechl stavitel Petr Parléř Pražské královské cestě ducha templářského odkazu iniciace a zasvěcení nejen pro krále, ale pro celý národ. Přemyslovce doprovází tajemná symbolika lva a orlice. V architektuře jsou znázorněni v syntéze do podoby bájného gryfa. Obecně je toto spojení chápáno jako splynutí Lucemburků s Přemyslovci.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Málo známý je fakt, že v okamžiku narození Karla IV. – 14. května 1316 - byla konstalace právě těchto souhvězdí. O půlnoci zapadalo souhvězdí Lva, vycházelo souhvězdí Orla a souhvězdí Severní koruny bylo v kulminaci. Toto hvězdné divadlo bylo součástí Karlovy předurčenosti k tomu, čím se také stal. Na zdi Novoměstské radnice se nachází nápis, který sice pochází z roku 1640, ale jeho předloha byla mnohem starší. Jedná se o magické zaříkávadlo – rozhovor mezi Lvem a Orlicí:

"SIGNA TE SIGNA, TEMEREME TANGIS ET ANGIS ROMA,
TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR"

Ukazuj se jako znamení (na obloze), marně se mne dotýkáš a po mně toužíš- Říme
skrze pohyby (hvězd) náhle přijde k tobě láska.

Nápis je stylizován ve dvou řádcích a každý je možno ve stejném znění číst i zprava.

České země byly od dávných časů spojovány s proroctvím, které se týkalo právě symboliky Lva a Orlice. Podle tohoto proroctví: za mimořádného postavení hvězd český lev obnoví upadající svatováclavskou (římskou) orlici. Rovněž opat Joachim v době vlády posledních Přemyslovců předpovídá budoucí spojení souhvězdí Lva a Orla. Figury lva a orlice byly vždy motivem heraldiky Českých zemí. Z alchymického hlediska ukazuje symbolika Lva a Orlice dokončení Velkého díla – alchymickou svatbu červeného krále s bílou královnou. Nesmíme zapomenout na proroctví Nostradama.
PodleDavida Ovasona se několik jeho veršů váže právěk Českým zemím. David Ovason používá pro výklad Nostradamových proroctví zelený jazyk (jazyk ptáků). V překladu to jsou tyto verše:

Rok jeden tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců
z nebes přijde velký král děsu aby vzkřísil velkého krále z Angoulmois.
Předtím i potom, Mars bude vládnout štěstím.

Vládcem světa bude Chiren.
I když mlád, bude milován a obáván
a bude šířit velký strach.
Jeho hřímání a sláva přetrvají věky.
Postačí mu titul “Vítěz nad půlměsícem“.

U posvátné řeky tekoucí ze severních hor,
zrodí se vojevůdce z národa,
který přišel pozdě.
Bude bránit zemi mezi Vislou a Dunajem.
Nikdo neví, jaký to vezme konec.

Jako mýtický válečný gryf
přijde král Evropy doprovázený těmi ze Severní oblasti.
Rudí a bílí povedou skvělé vojsko
a budou bojovat proti králi Babylonu.

 Celý Ovasonův rozbor je velmi obsáhlý. Stručně řečeno má ze srdce Českého národa povstat vůdce lidstva z přemyslovské a lucemburské rodové linie. Takže jsme zpět u Linie Grálu a jejího spícího odkazu Merovejských králů. Aby to nebylo tak jednoduché, prolíná se zde i stará známá legenda o Bruncvíkovi. Rytíř Bruncvík představuje archetyp lvího krále a mytologicky spadá do archetypálního vzoru Artušovských legend.

Zdroje: Ivo Wiesner – Národ v lénu bohů, Děti moudrých draků Kniha Dhyan v podání Aleše Česala Aleš Česal – Utajené dějiny Čech I. Laurence Gardner – Svatý Grál David Ovason – Nostradamus – Přijde konec světa? – v pojednání Mystérium Staroměstské mostecké věže Jana Křivance Matrix-2001 a přímé odkazy v textu
PLNÉ ZNĚNÍ: http://www.tissa.cz/texty/Odkaz_naroda.pdf

Žádné komentáře: