neděle 23. září 2012

NEJVĚTŠÍ SOCHA SEDÍCÍHO BUDHY NA SVĚTĚ A CHRÁM BOROBUDUR

Leshan Giant Buddha (zjednodušení Číňani: 乐山 大佛, tradiční čínština: 乐山 大佛, pinyin: Leshan Dafo) byla postavena v průběhu dynastie Tang (618-907AD). Je vyřezán z útesu, který se nachází na soutoku řek Minjiang, Dadu a Qingyi  v jižní části provincie S'-čchuan v Číně, v blízkosti města Leshan.Kamenná socha stojí na Mount Emei, s řekami, protékajícími pod jeho nohama. Je největší kamennou sochou Buddhy na světě, a zároveň zdaleka nejvyšší předmoderní sochou světa.
SOUVISEJÍCÍ:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1ansk%C3%BD_Buddha 

Výstavba Buddhy započala na popud mnicha Chaj Tchunga v roce 713 za čínské dynastie Tchang.Chaj Tchung zamýšlel postavit sochu Buddhy na soutoku tří řek proto, aby Buddha chránil projíždějící lodě před nebezpečnými proudy a zároveň tím chtěl docílit většího šíření buddhismu mezi lidmi. Zvětšit bezpečnost pro projíždějící lodě se nakonec skutečně podařilo, když na dno řek v průběhu stavby klesly tuny materiálu, čímž se podařilo nebezpečné proudy omezit. I přesto, že Chaj Tchung zorganizoval veřejnou sbírku, která měla pokrýt náklady spojené s výstavbou sochy, nepodařilo se mu získat dostatek financí, takže se stavba protáhla na 90 let. Když však vládní pracovníci zjistili, že Chaj Tchung nashromáždil velké množství financí, zkusili od něj vybrat daně. Když k mnichovi přistoupil úředník a požadoval po něm zaplacení daní, Chaj Tchung mu sdělil, že mu raději dá své oko než peníze určené na stavbu sochy, načež si vydloubl oko a nabídl jej úředníkovi. Ten se zděšením odešel a už se nikdy nevrátil. Na výstavbě Buddhy se podílelo tisíce pracovníků a socha byla dokončena v době, když Chaj Tchung byl již po smrti a stavbu vedli jeho dva žáci Cang Čchou a Wej Kao. V roce 1996 byl lešanský Buddha i s přilehlou horou E-mej-šan zařazen na Seznam světového dědictví pod názvem Mount Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha Scenic Area, což by se dalo přibližně přeložit jako „Okolní oblast hory E-mej-šan zahrnující oblast lešanského Buddhy“. Na Seznam byla oblast zařazena skrze kritéria iv, vi a x, a to jako kulturní i přírodní dědictví. Plocha, kterou zabírá Buddhova část čítá okolo 2,5 km²

Již od počátku výstavby sochy bylo myšleno na ochranu Buddhy. Ta měla být zajištěna především pomocí drenážního systému umístěném přímo v soše a přibližně třinácti patry vysokým dřevěným krytem. Kryt měl za úkol chránit sochu především před větrem a deštěm, avšak za války na konci mongolské dynastie Jüan byl zničen, čímž byla socha po následující období vystavena vlivu povětrnostních podmínek. Drenážní systém s odvodňovacími kanálky byl zabudován přímo v soše a jeho primárním úkolem bylo odvádět vodu ze sochy. Množství skrytých kanálků se tak dosud nachází např. za Buddhovýma ušima, hlavou či přímo v jeho rouchu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1ansk%C3%BD_Buddha  


Nejvíce obřích soch najdeme v Číně. O této zemi se dočtete více v dalších článcích:
http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/297224-podivejte-se-na-osm-obrich-slavnych-soch-ta-nejosklivejsi-stoji-v-kalifornii.html 

Budhové z Bamjánu 
 Začátkem roku 2001 zničilo komando fanatických muslimů obří sochy Buddhy vytesané do skal v afghánském Bámjánském údolí.

Děla proti sochám

Trhavina, střelba z pušek, kulometů, děl a tanků vymazala ze skalní stěny sochy vysoké 55 a 38 metrů a staré 1 500 let. „Velký Buddha“ a „Malý Buddha“, jak se skalním kolosům přezdívalo, tvořili ústřední bod jednoho z nejrozsáhlejších buddhistických klášterních komplexů světa. Jako záminka k vandalskému činu posloužil tálibáncům fakt, že Korán zapovídá zobrazování člověka a uctívání soch a obrazů lidí.
V dobách své největší slávy zářily sochy barvami (Foto: Technische Universität München)
V dobách své největší slávy zářily sochy barvami (Foto: Technische Universität München)
Po vytlačení tálibánců přijeli do Bámjánského údolí archeologové z Evropy a Japonska a pod záštitou UNESCO se pustili do průzkumu toho, co z obou soch zbylo. Průzkum je zároveň výchozím bodem pro rekonstrukci jedinečných památek vytesaných do skal v údolí, jímž kdysi procházela Hedvábná stezka. Je paradoxem, že sochy nebyly nikdy nějak detailněji zkoumány a zevrubnější výzkum začal, až když přestaly existovat.

Barevná omítka a provazová armatura

Archeologové a konzervátoři z Technische Univesität München shrnuli výsledky roku a půl práce na troskách bámjánských soch. Zjistili, že sochy byly původně barevné. Dávní obyvatelé Bámjánského údolí je opakovaně natírali. Roucha obou Buddhů byla na vnitřní straně modrá a na vnější straně červená nebo bílá. V dřívějších dobách se však na barvení soch používala i oranžová a růžová.
Podívejte se na záběry pořízené při rekonstrukci soch:
http://vtm.e15.cz/aktuality/vyzkum-znicenych-buddhu


Zřasená roucha obou Buddhů vznikla tak, že se na hrubé obrysy vytesané do skály nanášel ve vrstvách jílový tmel a ten se tvaroval. Povrch soch byl dokonale hladký díky zvláštnímu složení směsi. K jílu byly přidávány zvířecí chlupy, které „omítku“ na povrchu soch zpevnily. Přídavek křemene a dalších přísad zase zabraňoval smršťování schnoucí hmoty a jejímu praskání.
Zbytky lan, která zpevňovala omítku kryjící sochy Buddhů (Foto: Technische Universität München)
Ve spodní části soch dosahovala síla jílové vrstvy až osmi centimetrů. Zdálo by se, že se taková masa materiálu bude loupat. Ale tvůrci soch jíl zpevnili armaturou z provazů, které zakotvili do omítky dřevěnými hřeby. Takto vyztužený povrch sochy přečkal dokonce i tálibánské exploze.
Poprvé se podařilo sochy přímo datovat. Menší socha vznikala mezi roky 544 a 595 n.l., větší sochu začali vytvářet v roce 591 a dokončili ji v roce 644 n.l.

Další videa

Největší náboženské stavby světa
Borobudur

Borobudur jedni překládají jako "bezpočet Buddhů", de Casparis jej odvozuje z druhé části názvu "Bhumisambharabudara", což znamená "hora nashromážděná ctností bódhisattvy". Další možný výklad je "hora s řadou teras". Indonéské prameny uvádějí, že název může být složen ze dvou slov: slova Budur jakožto názvu místa a sanskrtského slova vihára (klášter), které se vývojem změnilo v byhara a později v bara. Pak by se Borobudur překládal jako "klášter Budur."
Borobudur leží severně od Yogyakarty obklopen horami a sopkami. Byl vystavěn na umělém kopci, navršeném jenom pro tento účel, někdy mezi lety 732 - 900 stavitelem Guanauharmou. Jeho podoba je podle pověsti zakleta v hoře Menoreh, která skutečně připomíná lidskou hlavu. Chrám je postaven z vulkanického andezitu. Jednotlivé kvádry nejsou spojeny žádným pojidlem, pohromadě drží díky důmyslnému systému zářezů a zoubkování. Díky tomu stavba přečkala nejen častá zemětřesení, ale i velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Před příchodem muslimů buddhisté chrám zasypali a odkryt byl až v letech 1811 - 1816 britským guvernérem.    

Dvojitou základnu stavby tvoří čtverec o délce strany 103 metry. Do výšky obsahuje celkem 9 teras, z toho spodních 6 je čtvercových, a vrchní 3 jsou kruhové. Nejvyšší terasa dosahuje délky 60 metrů. Na samém vrcholu stavby stojí 16 metrů vysoká stúpa. Tato stúpa má vnitřní prostor, v němž spočívá nedokončená socha Buddhy. Tento prostor není přístupný zvenčí. Jednotlivé terasy jsou zdobené pásem 1460 velkých figurálních a 1212 menších ozdobných panelů s basreliéfy obsahujících výjevy ze života Buddhy, včetně jeho předchozích vtělení, známých jako džátaky.
K chrámu vedou čtyři brány, obvykle se do něj vstupuje východní. Poté se postupně prochází ve směru hodinových ručiček po obvodu každé úrovně. Takovýmto způsobem je cesta dlouhá asi 5 km.
 Borobudur má tři části:První je ochoz kolem celé stavby, který symbolizuje těsné spojení člověka se světem přání a tužeb. Tato etapa je vyobrazena ve vytesaných reliéfech.
Druhá část zahrnuje druhé poschodí. Tvoří jí čtyři čtvercové galerie s balustrádami, které jsou zdobeny reliéfy vystihujícími příběhy z Buddhových životů, a stovkami soch Buddhy. Tato část symbolizuje stádium, kdy se člověk již odpoutal od vášní, ale stále je spjat s formou.
Třetí část pak tvoří kruhovité terasy nahoře. Obsahují 32, 24 a 16 malých stúp v podobě vyřezávaného zvonu, takže je vidět dovnitř i skrz ně. Ukrývají v sobě sochy Buddhy. Tato část odpovídá stádiu, kdy člověk dosáhnul dokonalosti a odpoutal se od hmotného světa.
Ve vzdálenosti několika kilometrů leží v západovýchodní ose dvě menší svatyně - Pawon a Mendut. Pawon byla vystavěna jako upomínka na krále Indru, desátého vládce dynastie Šailéndrovců. Dnes je vnitřek svatyně prázdný. Mendut je větší a obsahuje tři monumentální skulptury.

http://www.buddhismus.cz/borobudur.html

SOUVISEJÍCÍ:
http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/299365-nejvetsi-nabozenske-stavby-sveta-jsou-to-tajemne-pyramidy-i-kostel-v-new-yorku.htmlBUDDHISMUS - vidět pravdu, jaká je (dokument) 

 Gossscha1

DUŠE VÝCHODU (1 - 7) - Od Buddhy k dalajlamovi
http://www.youtube.com/watch?v=BalH0joFDN8&list=PL74310606E083F9E5DEN TIBETU - Igor Chaun v ČT24 o buddhismu a dalajlámovi (10. 3. 2013)


http://www.youtube.com/watch?v=4HErsMPwyK4


2 komentáře:

ALEJKA řekl(a)...

Milá Věruško! Nádherné objevení a úžasný poznatek....Dovol mi abych Ti pochválila Tvé krásné 2blogy kteržch jsi úžasnou autorkou ve všem pozitivních relací a uvědomování...Také budu pravidelnou obdivovatelkou v souznění a tak Ti chci sdělit, že jsem se přihlásila k Tvému blogu GALERIE LÁSKA jako člen a pravidelný čtenář ve vší úctě obdivu, cti a lásky ve sdílení i souznění.....Ráda budu se vší úctou sdílet Tvé odkazy i příspěvky na fb stránky pro rozšíření Tvých webů.... S láskou v srdci a velikým pozdravem Tobě pro dny krásné, veselé a láskou naplnující ve zdravíčku, radosti a štěstí.....S láskou ALEJKA

hravje řekl(a)...

Milá Alejko, děkuji za hřejivá slůvka. Tvůj blog "Alejka=s láskou v srdci" zalije každého návštěvníka září Lásky. Jsi krásné hřejivé světýlko. Přikládám si tvůj nový blog ke čtení přátelům Galerie Lásky.